PORODIČNI ODNOSI I DIGITALNI MEDIJI

Pravilan odnos prema medijima, u današnje vreme izražene digitalizacije može da bude koristan isto onoliko koliko i može da ima loš uticaj na porodične odnose i interakciju između roditelja i dece.

Ukoliko pristupate medijima pažljivo, i vodite računa o sadržajima koji su dostupni vašoj deci, mediji